State Level Competition-2018-19 (JIVAN NO DHBKAR MARI SMARAN YATRA)

શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજી અંધ ઉદ્યોગ શાળા આયોજિત
“જીવનનો ધબકાર-મારી સ્મરણયાત્રા” 
રાજ્ય પારિતોષિક સ્પર્ધા ૨૦૧૮-૧૯


 :: સ્પર્ધાની માહિતી ::

લેખકશ્રી લાભુભાઈ ટી. સોનાણીનું પુસ્તક ‘જીવનનો ધબકાર-મારી સ્મરણયાત્રા’ પર રાજ્યસ્તરની સ્પર્ધા બે-તબક્કામાં યોજાશે.

પ્રથમ તબક્કો :

સ્પર્ધકે જણાવ્યા મુજબ પોતે વાંચેલ પ્રેરક પ્રસંગોના આધારે જે તે વિભાગો મુજબ લાગુ પડતા પ્રશ્નોનાં લેખિતમાં વિચારો તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ સુધીમાં વ્યક્ત કરવાના રહેશે.

બીજો તબક્કો :
પ્રથમ તબક્કામાં પસંદગી પામેલ સ્પર્ધકે અંતિમ પસંદગી માટે પસંદગી સમિતિ સમક્ષ ઉપસ્થિત રહી પૂછવામાં આવે તેવા પ્રશ્નો પર ચર્ચામાં ભાગ લઇ પોતાના વિચારો મોખિક રીતે વ્યક્ત કરવાના રહેશે.

કૅટેગરી :
- સમગ્ર સ્પર્ધા ત્રણ વિભાગો (અ), (બ) અને (ક) કૅટેગરી પ્રમાણે યોજાશે.
- સ્પર્ધકની કૅટેગરી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ નાં રોજ પૂર્ણ કરેલ ઉમરનાં આધારે વિભાગ અ, બ, ક લાગુ પડશે. જે નીચે મુજબ રહેશે.

  • વિભાગ-અ  : ૧૧ થી ૨૦ વર્ષ  
  • વિભાગ-બ  : ૨૧ થી ૩૦ વર્ષ
  • વિભાગ-ક   : ૩૦ વર્ષથી ઉપર

વિજેતા સ્પર્ધકોને પુરસ્કાર :

  •   જે-તે વિભાગના અંતિમ તબક્કાના વિજેતા સ્પર્ધકને રોકડ પ્રોત્સાહન, પ્રમાણપત્ર અને મૉમેન્ટો નીચે મુજબ આપવામાં આવશે.

 
 પ્રથમ નંબર માટે  રૂ. ૨૧,૦૦૦/-  

દ્વિતીય નંબર માટે   રૂ. ૧૫,૦૦૦/-


 તૃતીય નંબર માટે રૂ. ૧૧,૦૦૦/- 
                            

  •    સ્પર્ધકની રજૂઆતનાં આધારે પસંદગી સમિતિ દ્વારા મળેલ અભિપ્રાયને ધ્યાને લઇ વિશેષ પ્રોત્સાહક પુરષ્કાર આપવામાં આવશે.
સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા રજીસ્ટ્રેશન માટે અહી ક્લિક કરો...
સ્પર્ધાના નિયમો :
1.     ભાગ લેવા માટે સ્પર્ધકે ઓનલાઇન નોંધણી www.LTSONANI.com પર કરવાની રહેશે.
2.    પુસ્તક વેબસાઈટ પરથી વિનામૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકાશે. તેમજ પ્રજ્ઞાચક્ષુ સ્પર્ધકો માટે પુસ્તકની ઓડિયો પ્રત પણ વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવેલ છે. અથવા સ્પર્ધક ઇચ્છે તો પુસ્તક તેના પ્રાપ્તિસ્થાન રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ-ભાવનગર જિલ્લાશાખાનો (ફોન નં. ૦૨૭૮-૨૪૨૩૯૧૭) સંપર્ક કરી યોગ્ય મૂલ્ય આપીને પ્રાપ્ત કરી શકશે.
3.   ‘જીવનનો ધબકાર-મારી સ્મરણયાત્રા’ પુસ્તક આધારિત વર્ણવવામાં આવેલ પ્રસંગો પર સ્પર્ધકે પોતાના વાંચન મુજબ મૌલિક વિચારો લેખિતમાં પ્રથમ તબક્કા માટે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં દર્શાવેલ નિયમો મુજબ મોકલવાના રહેશે.
4.     અન્ય સંદર્ભ સાહિત્ય માત્ર ઉદાહરણ માટે ઉલ્લેખી શકાશે પરંતુ તેનું વિવરણ કરી શકાશે નહીં.
5.    પ્રજ્ઞાચક્ષુ સ્પર્ધકો પોતાના વિચારો કૉમ્પ્યૂટર ટાઈપીંગમાં અથવા બ્રેઈલલિપિમા પણ મોકલી શકશે.
6.    દરેક વિભાગમાં ભાગ લેતા સ્પર્ધકે તેના વિભાગ માટે આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ મુજબ ઉત્તર આપવાના રહેશે.
7.    ભાગલેવા ઇચ્છતા સ્પર્ધકે રજિસ્ટ્રેશનની અંતિમ તારીખ ૩જી ડિસેમ્બર,૨૦૧૮ (વિશ્વ વિકલાંગ દિવસ) સુધીમાં ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરાવી લેવાનું રહેશે. તેમજ જે-તે વિભાગના સ્પર્ધકે પુછાયેલ પ્રશ્નોત્તરી અને ઇ-બુક વેબસાઈટ પરથી મેળવી લેવાની રહેશે.
***********

અખિલ હિન્દ અંધજન ધ્વજદિન સપ્તાહ તા. ૧૪ થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮

રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ-ભાવનગર   જિલ્લા શાખા આયોજિત
C\o. અંધ ઉદ્યોગ શાળા કેમ્પસ, વિદ્યાનગર, ભાવનગર
(ફોન.૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૨૫)
અખિલ હિન્દ અંધજન ધ્વજદિન સપ્તાહ
તા. ૧૪ થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮
*********************
તારીખ : ૧૪/૦૯/૨૦૧૮ ને શુક્રવારનાં રોજ
સ્થળઃ ઘોઘાગેઇટ, ભાવનગર
સમયઃ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે
ઉદ્ઘાટક : શ્રી મનભા મોરી
(મેયરશ્રી, ભાવનગર મહાનગર પાલિકા)
********************
તારીખ : ૧૭/૦૯/૨૦૧૮ને સોમવારનાં રોજ
સ્થળઃ નિર્મળનગર, ભાવનગર
સમયઃ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે
ઉદ્ઘાટક : શ્રી સુરેશભાઈ ધાંધલ્યા
(કૉર્પોરેટર, ભાવનગર મહાનગર પાલિકા)
અંધજનોનાં સર્વાંગી વિકાસમાં ઉદાર હાથે ફાળો આપો..


-: ભાવભર્યું નિમંત્રણ :- પ્રજ્ઞાપંથી અવાજનાં અંજવાળે- વિશિષ્ટ પ્રદર્શન

-: ભાવભર્યું નિમંત્રણ :-
 પ્રજ્ઞાપંથી અવાજનાં અંજવાળે- વિશિષ્ટ પ્રદર્શન  
તા. ૨૬,૨૭અને ૨૮ (બુધગુરુશુક્ર)
સમય : સવારે ૯.૦૦ થી સાંજના ૫.૦૦
સ્થળ : શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજી અંધ ઉદ્યોગ શાળા,
નવા ફિલ્ટર સામેવિદ્યાનગર-ભાવનગર

હેલન કેલરની ૧૩૮ મી જન્મ-જયંતીની વિશેષ વાર્તાલાપ સાથે ઉજવણી કરાઈ (૨૬-૦૬-૨૦૧૮)


રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ ભાવનગર જીલ્લાશાખા અને શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજી અંધશાળા ભાવનગર દ્વારા તારીખ 26/06/2018 ને બુધવારના રોજ સાંજે 4.00 કલાકે શાળાના પ્રાર્થના હોલમાં ‘જીવન એક યાત્રા- વિશિષ્ટ વાર્તાલાપ’ નું આયોજન કરી હેલન-કેલરની 138 મી જન્મજયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ વાર્તાલાપમાં વક્તા તરીકે સંચાલકશ્રી લાભુભાઈ સોનાણીએ સેવા આપી હતી. તેઓએ તેમના વક્તવ્યની શરૂઆતમાં મલ્ટીપલ વિકલાંગતા ધરાવતી હેલન કેલરના જીવનને યાદને યાદ કર્યું હતું.

જીવન એક યાત્રા-વિશિષ્ટ વાર્તાલાપ અંતર્ગત શ્રી લાભુભાઈએ પોતાના વક્તવ્યમાં આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી આર્યોના સોળ સંસ્કારની માહિતી આપી પરંપરાગત સંસ્કૃતિને જીવંત બનાવવા ભાર આપ્યો હતો. ત્યારબાદ તેઓએ માનવીનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ તેની માહિતી મહાત્મા ગાંધી, નરસિંહ મહેતા, જેવા વિશિષ્ટ અને મહાન માનવીઓના જીવનનું ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કરી સમજાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત રસ્કિનનો સર્વોદયનો સિદ્ધાંત તેઓએ વકીલ અને વાળંદનાં સમાન વ્યવસાય, ખરો શ્રમ ખેડૂતનો અને  સર્વના ભલામાં મારુ ભલું જેવા  ઉદાહરણો સાથે આ સિદ્ધાંત  સમજાવ્યો હતો.

આ વાર્તાલાપ અંતર્ગત જન્મથી મૃત્યુ સુધીનું જીવન અને તેના વિવિધ પડાવો જેવા કે બાળપણ, જવાની અને વૃદ્ધત્વ વિશે ખુબ જ સુંદર જ્ઞાન આપેલ. આ પ્રસંગે સમગ્ર જીવન યાત્રા વિશે પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકોની ટીમે ‘તાળી પાડો તો મારા રામની રે…’ ગીત રજુ કરી ઉપસ્થિત સૌ કોઈને અભિભૂત કર્યા હતા. આ પછી વક્તવ્યમાં આગળ વધતા મહાત્મા ગાંધી સાથે આફ્રિકામાં થયેલ અન્યાય પરિણામ શું મળ્યું છે ? આફ્રિકામાં ફેલાયેલા મરકી રોગના પીડિતોની સેવા દરમિયાન તેઓ રસ્કિનના પુસ્તકના  પરિચયમાં આવ્યા અને તેનામાં સેવાનું બીજ રોપાયું જેનું ફળ આપણે સૌ મેળવી રહ્યા છીએ. તેવા સુંદર ઉદાહરણ દ્વારા જીવનમાં ઘટતી દરેક ઘટના પાછળ કોઈ ચોક્કસ હેતુ અવશ્ય હોય છે તેવો ઉપદેશ આપ્યો હતો. ત્યાર બાદ જીવનનાં વિવિધ માઈલસ્ટોન શ્રીમદ્ ભાગવત ગીતાનાં ઉપદેશ અનુસાર પ્રકૃતિનાં ગુણોનાં આધારે નિઃસ્વાર્થ કર્મો કરવા જ્ઞાન આપેલ. આવી જ રીતે જીવનનું અતિમ લક્ષ્ય, આત્મબળ વધારવા માટે શું કરવું?, જીવન અને મૃત્યુ એક સિક્કાની બે બાજુ, સમગ્ર જીવન એક પત્તાના મહેલ જેવું હોય છે. જેને હવાનું એક છોકું પણ હચમચાવી શકે છે. માટે પત્તાના મહેલ રૂપી જીવનને મજબુત બનાવવા આંતરમનને મજબુત બનાવી યોગ્ય કર્મ વાળું જીવન જીવવું જોઈએ. તેમ સજાવ્યું હતું.

આ પ્રસંગે અંધ શાળાના માનદ્ મંત્રીશ્રી મહેશભાઈ પાઠક, ટ્રેઝરરશ્રી પંકજભાઈ ત્રિવેદી, આચાર્ય શ્રી ઘનશ્યામભાઈ બારૈયા, ટ્રસ્ટીશ્રી નીલાબેન સોનાણી, સંમિલિત શિક્ષણ યોજનાનાં વિશિષ્ટ શિક્ષકો, શાળાના શિક્ષકો અને બંને સંસ્થાના કર્મચારીઓ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
રાજ્યના પ્રખર વિદ્વાન ભાગવતાચાર્ય ડૉ. શ્રી કૃણાલભાઈ જોશીનાં વક્તવ્ય ‘ગીતા દર્શન’ નું દ્વિ-દિવસીય આયોજન...

રાજ્યના પ્રખર વિદ્વાન ભાગવતાચાર્ય ડૉ. શ્રી કૃણાલભાઈ જોશીનાં વક્તવ્ય ‘ગીતા દર્શન’ નું  
દ્વિ-દિવસીય આયોજન...


શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજી અંધ ઉદ્યોગ શાળા અને રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ-ભાવનગર જિલ્લાશાખાનાં સંયુક્ત ઉપક્રમે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પર રાજ્યના પ્રખર વિદ્વાન ડૉ. શ્રી કૃણાલભાઈ જોશીનું વક્તવ્ય ‘ગીતા દર્શન’ નું તા. 15 અને 16 જુલાઈ, 2018 રવિવાર અને સોમવાર બપોરે 3.30 થી સાજે 6 દરમિયાન દ્વિ-દિવસીય આયોજન કરવમાં આવેલ. અત્રે એ નોંધવું ઘટે કે દેશ-વિદેશનાં અનેક વિસ્તારમાં પોતાની મધુર વાણી દ્વારા જ્ઞાન ફેલાવનાર તેઓ રાજ્યના એકમાત્ર પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાગવતાચાર્યશ્રી ડૉ. કૃણાલભાઈ જોશીને ગત તા. 13 નાં રોજ સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી-ગાંધીનગર દ્વારા યુવા ગૌરવ પૂરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે. તેમજ તેઓ રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડથી પણ સમ્માનિત થઈ ચૂક્યા છે. આમ અનેકો સિધ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરનાર, પારંગત સંસ્કૃતના જ્ઞાની એવા વકતાશ્રી કૃણાલભાઈ જોષીનાં મુખેથી ગીતા સંદેશ સાંભળવાનો અનેરો લાવો ઉપસ્થિતોએ બહોળી સંખ્યામાં લીધો હતો. આ પ્રસંગે સંસ્થા સંચાલકશ્રી લાભુભાઈ સોનાણીએ જણાવ્યું હતું કે - 'આવા વ્યક્વ્ય દ્વારા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિઓમાં આપણી પરંપરાગત સંસ્કૃતિને નજીકથી સમજવાની તક મળશે. તેમજ કૃણાલભાઈ જેવા પ્રખરજ્ઞાનીને  મળીને આત્મવિશ્વાસથી જીવન જીવવા પ્રેરણા મળશે.'
અખિલ હિંદ અંધજન ધ્વજદિન-૨૦૧૭ અંતર્ગત શ્રેષ્ઠ ફંડ એકત્રીત કરનાર જિલ્લાભરની ૨૫ સંસ્થાઓનું સન્માન કરાયું.


અખિલ હિંદ અંધજન ધ્વજદિન-૨૦૧૭ અંતર્ગત શ્રેષ્ઠ ફંડ એકત્રીત કરનાર જિલ્લાભરની ૨૫ સંસ્થાઓનું સન્માન કરાયું.

રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ-ભાવનગર જિલ્લાશાખા દ્વારા પ્રતિવર્ષ ‘અખિલ હિન્દ અંધજન ધ્વજદિન’  એટલે કે નેશનલ ફ્લેગ-ડે ફોર ધ બ્લાઈંડની અલગ-અલગ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જેમાં ગતવર્ષ આ દીવસની ઉજવણી પાક્ષિક મહોત્સવ તરીકે કરવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિઓનાં સર્વાંગી વિકાસ માટે ફંડ એકત્રિકરણ અને જનજાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે અંતર્ગત ગતવર્ષે જિલ્લાભરની સંસ્થાઓએ પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિઓ માટે માતબર ફંડ એકત્રિત કરી સહયોગ પૂરો પાડ્યો હતો. આ માટે જિલ્લાભરમાંથી શ્રેષ્ઠ ફંડ એકત્રિત કરનાર ૨૫ સંસ્થાઓનું સન્માન કરી તેમના કાર્યને બિરદાવવામાં આવ્યું હતું. તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૮ને શુક્રવારનાં રોજ અંધશાળા ખાતે યોજાયેલ સત્કાર સમારંભમાં જિલ્લાની સર્વશ્રેષ્ઠ શાળા તરીકેનું સન્માન માત્ર એક જ દિવસમાં રૂ. ૩૫,૦૦૦/- થી વધુ ફંડ એકત્રિત કરનાર શ્રી ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ-માણારને આપવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે જિલ્લાની સર્વશ્રેષ્ઠ કૉલેજ તરીકે લાઠીદડની  શ્રી ઉમિયા મહિલા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કૉલેજને તથા જિલ્લા શ્રેષ્ઠ માધ્યમિક શાળા તરીકે શ્રી સત્યનારાયણ વિદ્યાલય-સથરાને ટ્રોફી અર્પણ કરી સન્માંનિત કરવમાં આવી હતી. ગતવર્ષે યોજાયેલ પાક્ષિક મહોત્સવમાં જિલ્લાની શાળા-કોલેજ, સંસ્થાનાં કર્મચારીઓ અને સ્વયંસેવકોએ મળીને કુલ ૮ લાખથી વધુ ફંડ એકત્રિત કર્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત શ્લોક ગાનથી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે સંસ્થાના માનદ્ મંત્રીશ્રી લાભુભાઈ સોનાણીએ ફ્લેગ-ડે દરમિયાન સન્માંનિતોનાં કાર્યને બિરદાવી જિલ્લાભરની અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે પ્રેરણાદાયી ગણાવી હતી. તેઓ  પ્રજ્ઞાચક્ષુનાં સર્વાંગી વિકાસ માટે સંસ્થા દ્વારા ભવિષ્યમાં કરવાના કાર્યો અને આયોજનોની માહિતી આપી હતી. તેમજ આગામી દિવસોમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિઓ પગભર બની શકે તે માટે જિલ્લાભરમાં વધુને વધુ રોજગારી બૂથોની સ્થાપના કરી પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિઓને રોજગારી આપવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. તેઓ પોતાના વક્તવ્યમાં સંસ્થા દ્વારા ચાલતા આ પરમાર્થનાં કાર્યમાં બહોળી સંખ્યામાં જોડાવવા માટે જિલ્લાની શાળા-કોલેજો, સંસ્થાઓ અને જાહેર જનતાને અપીલ કરી હતી.

આ પ્રસંગે સન્માનિત સંસ્થાઓ વતી  સર્વશ્રેષ્ઠ શાળાનાં શ્રી કંચનબેન થડોદા અને શ્રી સત્યનારાયણ વિદ્યાલય-સથરાનાં શ્રી મલયભાઈ જાનીએ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરી આ કાર્યમાં જોડાઈ શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરવાનો સંતોષ વ્યક્ત કરી સંસ્થાને વધુ ને વધુ સહયોગ આપવા ખાતરી આપી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલનશ્રી નીતાબેન રૈયાએ કર્યું હતું. જ્યારે સ્વાગતવિધિ શ્રી હસમુખભાઈ ધોરડાએ અને આભારવિધિ શ્રી કિશોરભાઈ પંડ્યાએ કરી હતું. આ પ્રસંગે સંસ્થાના ટ્રસ્ટીશ્રી પંકજભાઈ ત્રિવેદી, નીલાબેન સોનાણી, પી.એમ લાખાણી, ભાવેશભાઈ વાઘેલા  અને શ્રી પુષ્પાબેન ભટ્ટ સહીત બહોળી સંખ્યામાં વિશિષ્ટ શિક્ષકો અને આમંત્રિતો હાજર રહ્યા હતા.


Tata tiago car donate to NAB Bhavnagar by the State Bank of India


Tata tiago car donate to NAB Bhavnagar by the State Bank of India for To work for the overall development of Blind People.

offered the key CGM  SHRI DUKHBANDHU RATH to Labhubhai Sonani-Honorary Secretary,
National Association for the blind Bhavnagar district branch .

SBI team gave a green signal and let the work go ahead for the development of the visually impaired


SBI team welcoming  by floral bouquet


Gujarat Vaibhav 10-03-2018

AAJKAL 10-03-2018